اولین آزمون IELTS Sample در محل شعبه مرکزی کانون زبان خیام برگزارشد.

اساتید محترم با ورود به ناحیه کاربری خود میتوانند از سه شنبه مورخ ۹۸/۳/۲۹ نتایج آزمون را مشاهده کنند.