مجموعه آموزشی کانون زبان خیام اقدام به برگزاری دوره های تلفظ واژگان و گویش های انگلیسی و انگلیسی امریکایی با هدف بالا بردن سطح زبانی متقاضیان و شاغلین حوزه زبان نموده است.
این دوره در مدت زمان ۲۴ ساعت و با اعطای مدرک از سوی این مجموعه ارائه می‌شود.
کانون زبان خیام برای بالا بردن سطح کیفی این دوره ها از اساتید به نام کشوری با مدارک بین المللی در حوزه زبان شناسی و تلفظ زبان انگلیسی استفاده می‌کند.

در طی دوره های
Pronunciation via true accent
به یکسان سازی و صحیح سازی تلفظ فرد پرداخته می‌شود. پس از گذراندن این دوره ها داوطلبان با استرس گذاری در کلمات، تفکیک آوایی و یا لینک بین صدای کلمات و در جمله به صورت صحیح آشنا می‌شوند.

#بررسی_دوره_به_صورت_جزئی_تر

اهداف این دوره ها تقویت شنیداری افراد و ارتقای درک آن ها از اصوات در زبان انگلیسی میباشد.
بدین طریق صدایی که از گوینده شنیده می‌شود بسیار به اشخاص
#Native
(بومی) نزدیک تر شده، شنیدن صدای
#Native
و درک آن آسان‌تر می‌گردد.
همچنین افرادی که متقاضی دوره های
#IELTS
می‌باشند می‌توانند در این دوره ها شرکت کنند زیرا تلفظ اشتباه یا ناصحیح، کسب نمره کامل را برای متقاضیان
#IElTS
دچار مشکل می‌کند.
در نهایت شرکت در این دوره ها را به تمامی مشتاقان و زبان آموزان انگلیسی در هر سن و مقطع توصیه مینماییم.
چشم براه قدوم مبارکتان هستیم.
مجتمع کانون زبان خیام