زبان آموزان عزیز برنامه ترم زمستان روی کانال تلگرامی کانون قرار گرفت

 

 

قابل توجه زبان آموزان گرامی کلاس های ترم زمستان به صورت دو روز در هفته و هرجلسه ۹۰ دقیقه برگزار میشود