زبان آموزان گرامی، در تمامی سطوح از شنبه مورخ ۹۸/۳/۱۸(همان ساعات قبلی) کلاس ها برگزار خواهد…

لذا خواهشمندیم راس ساعت در تمامی شعب حضور داشته باشید.