دوره آموزشی ویژه بزرگسالان :

یاد گیری زبان انگلیسی واقعیتی انکار ناپذیر در جوامع امروزه به ویژه در کشور ما میباشد .
این امر برای کودکان کاملا به صورت غریزی انجام میشود و بالعکس برای بزرگسالان کاملا خود آگاهانه و دشوار میباشد.
از این رو کانون زبان خیام بر آن بوده است که با ایجاد استاندارد های آموزشی ویژه بزرگسالان این شرایط را فراهم کرده و در راستای آموزش آسان و سریع زبان انگلیسی قدم بردارد .

دوره های یادگیری زبان انگلیسی از پایه ویژه بزرگسالان?

در این دوره دانش آموزان به تقویت پایه زبان انگلیسی خود و یادگیری مفاهیم اولیه میپردازند.

ویژگی های این دوره :
۱.تاکید حداکثری بر مکالمه انگلیسی
۲.استفاده از روش های نوین آموزش
۳.افزایش اعتماد به نفس
۴.انتقال مفاهیم و یادگیری به شیوه زبان مادری

 

 

 

دوره های ویژه آموزش انگلیسی بزرگسالان